Klexanen pistäminen iskuritrefit

Sama täällä, eipä sitä noita kulmia edes ajattele, ihan näköhavainto ja käsikopelo kertoo kuinka paljon on ihon alla rasvakudosta ja sen mukaan pistän.

Ei lihasta noin vaan vedetä poimulle sormien väliin. Jos nostaa ihoa poimulle sormien väliin, on melkein mahdotonta pistää muussa kulmassa kuin noin 90 asteen kulmassa tangenttiin nähden. BTW kerran tullut vastaan pappa, jolle Klexanea pistäessä joutui tosissaan varomaan, ettei pistä itseään nahan läpi sormeen.

Iho oli ohut kuin paperi ja subcutista ei ihan ihan oikeasti ollut yhtään. Nyt en ymmärrä mihin viittaat. Tarkoitushan on pistää rasvakudokseen, ei koskaan lihakseen otsikossa mainittuja lääkkeitä mutta tämänhän tiedät.. Sistah tarkoitti, että kun nahkaa puristaa ja nostaa, niin ei ole pelkoa siitä, että väliin tulee lihasta. Lihas on sen verran tymäkkä, ettei sitä ihan tuosta vain poimuteta sormien väliin. Niin, tätä juuri tarkoitin. Jos mietitään missä kulmassa neulan täytyy olla, niin sillähän ei ole mitään väliä minkään muun kannalta kuin että mihin kudokseen neula osuu lääkeaine ei esim tule ruiskusta ulos eri tavalla eri kulmissa.

Mutta tentissä pitää tietysti vastata täsmällisesti, ja potilaille on hyvä pystyä antamaan yksiselitteiset ohjeet, niin että sikäli ymmärrän että joskus pitää etsiä sitä oikeaa kulmaa muistakin syistä. Kirjoitti Sonja Ropponen, Toukokuu Kirjoitti Sari Tomova, tiistai klo Kirjoitti Minna Salakari, Toukokuu Arkistoitu Tämä aihe on arkistoitu, siihen ei voi enää vastata. Lähetetty Helmikuu 18, Jaa tämä kirjoitus Suora linkki Jaa toisille sivustoille Jaa: Klexanen osalta ihan Pharmacasta löytyy ohjeistus: Injektio tulee antaa mieluiten potilaan ollessa makuuasennossa.

Enoksapariini annetaan syvänä ihonalaisena injektiona vatsan alueelle antero- tai posterolateraalisesti, vuoroin vasemmalle, vuoroin oikealle. Älä poista ruiskusta ilmakuplia ennen injektiota välttääksesi lääkkeen hävikkiä käytettäessä 20 mg tai 40 mg esitäytettyjä ruiskuja.

Ruiske annetaan työntämällä neula kohtisuorassa, koko pituudeltaan ihopoimuun, jota pidetään kevyesti peukalon ja etusormen välissä. Ihopoimu pidetään niin kauan koholla kunnes ruiske on annettu kokonaan. Injektiopaikkaa ei saa hieroa pistoksen jälkeen. Se mitä koulussa opetataan ja mitä käytännössä tehdään ovat aivan eri asioita. Hyvin yleiset voivat ilmetä yli 1 henkilöllä kymmenestä. Haittavaikutuksista ilmoittaminen Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle.

Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan ks. Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta. Säilytä alle 25 °C. Käytettävä 28 vuorokauden sisällä avaamisesta. Älä käytä tätä lääkettä etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen EXP.

Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoot Klexane: Klexane on kirkas, väritön tai kellertävä injektioneste, liuos lasisessa esitäytetyssä ruiskussa automaattisella turvalaitteella tai ilman automaattista turvalaitetta.

Esitäytetyt ruiskut 2, 5, 6, 10, 12, 20, 24, 30, 50, kpl: Klexane cum conservans -moniannosinjektiopullo sisältää kirkasta, väritöntä tai kellertävää injektionestettä, liuosta lasisessa injektiopullossa. Myyntiluvan haltija Sanofi Oy Revontulenkuja 1  Espoo.

Muut tiedonlähteet Lisätietoa tästä lääkevalmisteesta on saatavilla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean www. Valmisteen mukaan Yrityksen mukaan Nimihaku. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin, apteekkihenkilökunnan tai sairaanhoitajan puoleen.

Tämä lääke on määrätty vain sinulle eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heillä olisikin samanlaiset oireet kuin sinulla. Jos havaitset haittavaikutuksia, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. Mitä Klexane on ja mihin sitä käytetään Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Klexane-valmistetta Miten Klexane-valmistetta käytetään Mahdolliset haittavaikutukset Klexane-valmisteen säilyttäminen Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa 1.

Mitä Klexane on ja mihin sitä käytetään Klexane sisältää enoksapariininatrium-nimistä vaikuttavaa ainetta. Se estää olemassa olevien verihyytymien suurenemista. Tämä auttaa elimistöäsi niiden pilkkomisessa ja estää niitä aiheuttamasta haittaa sinulle.

Se estää veritulppien muodostumista verisuonistossa. Hoitamaan jo syntyneitä veritulppia Estämään veritulppien muodostumista laskimoissa seuraavissa tilanteissa: Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Klexane-valmistetta Älä käytä Klexane-valmistetta jos olet allerginen enoksapariininatriumille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle lueteltu kohdassa 6.

Merkkejä allergisesta reaktiosta voivat olla ihottuma, nielemis- tai hengitysvaikeudet sekä huulten, kasvojen, nielun tai kielen turvotus. Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Klexane-valmistetta jos: Klexane-lääkityksen ja tämän toimenpiteen välillä on pidettävä tauko. Varfariini — verenohennuslääke Aspiriini eli asetyylisalisyylihappo tai ASA , klopidogreeli tai muu veritulppien muodostumisen ehkäisyyn käytettävä lääke ks.

Miten Klexane-valmistetta käytetään Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tämän lääkkeen antaminen Tavallisesti Klexane-valmisteen antaa lääkäri tai sairaanhoitaja. Tämä johtuu siitä, että lääke annetaan pistoksena. Saattaa olla, että sinun on jatkettava Klexane-valmisteen käyttöä myös kotona ja otettava pistos itse katso jäljempänä olevat ohjeet siitä, miten tämä tapahtuu.

Klexane annetaan yleensä pistoksena ihon alle subkutaanisesti. Klexane voidaan antaa myös injektiona laskimoon tietyn tyyppisen sydänkohtauksen tai joidenkin leikkausten jälkeen. Klexane voidaan antaa kehosta pois vievään letkuun valtimolinjaan dialyysihoitoa aloitettaessa.

Klexane-valmistetta ei saa pistää lihakseen. Miten paljon lääkettä annetaan Lääkäri päättää sinulle annettavan Klexane-valmisteen määrän. Määrä riippuu lääkkeen käyttöaiheesta. Jos sinulla on munuaisvaivoja, sinulle annettavan Klexane-valmisteen määrää saatetaan pienentää. Jo syntyneiden veritulppien hoito Normaali annos on IU 1,5 mg painokiloa kohti kerran vuorokaudessa tai IU 1 mg painokiloa kohti kaksi kertaa vuorokaudessa. Lääkäri päättää, miten pitkään sinulle annetaan Klexane-valmistetta.

Veritulppien muodostumisen estäminen laskimoissa seuraavissa tilanteissa: Leikkaus tai sairaudesta johtuva liikkumisrajoite Annos riippuu laskimotukoksen kehittymisen todennäköisyydestä. Jos olet menossa leikkaukseen, saat ensimmäisen pistoksen yleensä joko 2 tai 12 tuntia ennen leikkausta. Jos joudut olemaan pitkään vuodepotilaana sairauden vuoksi, Klexane-valmisteen annos on tavallisesti 4 IU 40 mg vuorokaudessa.

Sydänkohtauksen jälkeen Klexane-valmistetta voidaan käyttää kahden erityyppisen sydänkohtauksen yhteydessä. Tavallinen annos on IU 1 mg painokiloa kohti 12 tunnin välein. Lääkäri pyytää sinua yleensä käyttämään lisäksi aspiriinia asetyylisalisyylihappoa. ST-noususydäninfarkti, jos olet alle vuotias: Aloitusannos on 3 IU 30 mg Klexane-valmistetta pistoksena laskimoon. Saat samanaikaisesti myös Klexane-pistoksen ihon alle.

ST-noususydäninfarkti, jos olet vuotias tai iäkkäämpi: Tavallinen annos on 75 IU 0,75 mg painokiloa kohti 12 tunnin välein. Kahden ensimmäisen Klexane-pistoksen enimmäisannos on 7 IU 75 mg. Verihyytymien syntymisen esto dialyysikoneen letkustossa Tavallinen annos on IU 1 mg painokiloa kohti. Klexane annetaan kehosta pois vievään letkuun valtimolinjaan dialyysihoitoa aloitettaessa. Tämä määrä on yleensä riittävä 4 tunnin hoitokertaa varten. Lääkäri saattaa kuitenkin antaa tarvittaessa lisäannoksena 50— IU 0,5—1 mg valmistetta painokiloa kohti.

Ennen Klexane-valmisteen pistämistä Kerää kaikki tarvitsemasi välineet: Tarkista lääkkeen viimeinen käyttöpäivämäärä. Älä käytä lääkettä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Varmista, että ruisku ei ole vahingoittunut ja että sen sisältämä liuos on kirkasta.

Jos näin ei ole, käytä toista ruiskua. Tarkista, onko edellinen pistos aiheuttanut alavatsaasi pistosalueelle punoitusta, muutosta ihon värissä, turvotusta, veren tihkumista tai onko se edelleen kipeä. Jos näin on, keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa. Ohjeet Klexane-valmisteen pistämiseksi Ohjeet ruiskuille, joissa ei ole turvalaitetta Valmistele pistoskohta Valitse alue alavatsan oikealta tai vasemmalta puolelta.

Pistoskohdan on oltava vähintään 5 cm: Älä pistä alle 5 cm: Vaihtele pistoskohtaa vuoroin alavatsan vasemmalle ja oikealle puolelle edellisestä pistoskohdasta riippuen. Puhdista älä hankaa valittu pistoskohta antiseptisellä pyyhkeellä tai saippualla ja vedellä. Istu tai ole puoli-istuvassa mukavassa asennossa siten, että olet rentoutunut. Varmista, että näet valitsemasi pistoskohdan. Nojatuoli, lepotuoli tai sänky, jossa on tyynyjä tukena, on ihanteellinen.

Valitse annos Poista neulan suojus varovasti ruiskusta. Älä paina mäntää ilmakuplien poistamiseksi ennen pistämistä. Se voi johtaa lääkeaineen poistumiseen. Kun olet poistanut neulan suojuksen, älä kosketa neulalla mihinkään, jotta neula pysyy puhtaana steriilinä.

Jos ruiskussa oleva lääkemäärä vastaa sinulle määrättyä annosta, ei annosta tarvitse säätää. Olet nyt valmis ottamaan pistoksen. Jos annos on sovitettava painosi mukaan, saattaa olla tarpeen säätää ruiskussa oleva lääkeannos vastaamaan sinulle määrättyä annosta.

Tässä tapauksessa voit poistaa ylimääräisen lääkeaineen pitämällä ruiskua alaspäin jotta ilmakupla pysyy ruiskussa ja poistaa ylimäärän sopivaan astiaan. Neulan kärkeen saattaa ilmaantua pisara. Jos näin käy, poista pisara ennen pistämistä pitämällä ruiskua neula alaspäin suunnattuna ja napauttamalla ruiskua.

Pistäminen Pidä ruiskua siinä kädessä, jolla kirjoitat kuten kynää. Nipistä toisella kädellä puhdistamasi alavatsan alue varovasti etusormen ja peukalon väliin ihopoimuksi. Varmista, että pidät ihopoimua sormien välissä koko pistoksen ajan.

Pidä ruiskua niin, että neula osoittaa suoraan alaspäin kohtisuorassa ihopoimuun nähden. Pistä neula koko pituudeltaan ihopoimuun. Paina mäntä alas peukalolla. Tämä siirtää lääkeaineen alavatsan rasvakudokseen. Poista neula injektiokohdasta vetämällä se suoraan ulos. Suuntaa neula poispäin itsestäsi ja muista ihmisistä. Nyt voit vapauttaa ihopoimun. Pistämisen jälkeen Mustelmien välttämiseksi älä hiero pistoskohtaa. Laita käytetty ruisku neuloille ja ruiskuille tarkoitettuun astiaan.

Kuten muutkin vastaavat verisuonitukosten estoon käytetyt lääkkeet, myös Klexane voi aiheuttaa verenvuotoa, joka saattaa olla hengenvaarallinen. Tarkoitushan on pistää rasvakudokseen, ei koskaan lihakseen otsikossa mainittuja lääkkeitä mutta tämänhän tiedät. Näitä ilmaantuu todennäköisemmin alueella, johon olet saanut Klexane-pistoksia. Jos näin on, keskustele lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa. Klexane annetaan yleensä pistoksena ihon alle subkutaanisesti. Klexanen pistäminen iskuritrefit tätä lääkettä juuri siten kuin lääkäri on määrännyt tai apteekkihenkilökunta on neuvonut. Nyt olen kuitenkin nähnyt tämän poimun piikittämistä kahdella tavalla:

0 thoughts on “Klexanen pistäminen iskuritrefit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *